pro

Tutkimus Co Mo-pohjaisen vetykäsittelykatalyytin happoliuotusprosessista

Response pintamenetelmää (RSM) käytettiin tutkimaan Co Mo-pohjaisen vetykäsittelykatalyytin typpihapon liuotusprosessia. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tuoda käytetyn katalyytin CO ja Mo liuottimeen vesiliukoisena, jotta voidaan helpottaa myöhempää puhdistusta ja talteenottoa sekä toteuttaa kiinteän jätteen vaaraton käsittely ja resurssien käyttö, Reaktio lämpötila ja kiinteä-neste-suhde. Tärkeimmät vaikuttavat tekijät määritettiin vastepinta-metodologialla, ja prosessiparametrien sekä koboltin ja molybdeenin huuhtoutumisnopeuden malliyhtälö vahvistettiin. Mallilla saaduissa optimaalisissa prosessiolosuhteissa kobolttiliuotusnopeus oli yli 96% ja molybdeeniliuotusnopeus yli 97%. Se osoitti, että vastepintamenetelmällä saadut optimaaliset prosessiparametrit olivat tarkkoja ja luotettavia, ja niitä voitiin käyttää todellisen tuotantoprosessin ohjaamiseen


Lähetysaika: 05.-20.2020